Kućni red

Kućni red

 • Hotelske usluge smeštaja plaćaju se unapred ili po izvršenju usluga, a mogu i po ugovoru.
 • Smeštaj se zaračunava za puni dan, računajući od 14h jednog do 12h sledećeg dana.  Zadržavanje sobe posle 12h povlači plaćanje za  jos jedan  dan.
 • Odlazak odnosno otkaz sobe mora se prijaviti recepcioneru najkasnije do 12h.
 • Smeštaj u hotelu može dobiti samo lice koje je uredno prijavljeno kod recepcionera.
 • Uvođenje zivotinja u hotel nije dozvoljeno.
 • Unošenje lako zapaljivih materjala, pranje veša, sušenje, peglanje, i upotreba rešoa u hotelskim sobama je strogo zabranjeno.
 • Nije dozvoljeno unošenje i konzumiranje hrane i pića (uključujući i alkohol) koje nije pripremljeno ili kupljeno u hotelu.
 • Gost je obavezan da hotelu nadoknadi štetu ako je prouzrokuje na stvarima, instalacijama ili nameštaju hotela.
 • Pri napuštanju sobe, mole se gosti da ključ karticu predaju recepcioneru.
 • Nije dozvoljeno remećenje mira drugih gostiju. Uprava ima pravo da uskrati gostoprimstvo gostima koji remete mir ili se ne pridržavaju kućnog reda.
 • Nije dozvoljena poseta trećih lica hotelu bez prethodne najave i registracije od strane hotelskog osoblja. Posete koje gosti primaju u svojim sobama neophodno je prijaviti na recepciji.

 

Bezbednost

Hotel je video nadzorom.

Kućni ljubimci

Hotel nije pet friendly.

Transfer

Pružamo mogućnost bukiranja Taxi vozila do željene destinacije. Troškove ove usluge gost je u obavezi da snosi sam.

Parking mesta

Hammeum hotel svojim gostima obezbeđuje 45 parking mesta.

Prijavljivanje – odjavljivanje u-iz hotela

Molimo Vas da se u hotel prijavite posle 14h. Molimo Vas da na dan odlaska hotel napustite do 12h.